Tin tức

Hướng dẫn cập nhật mật khẩu ZingID

Bước 1: Truy cập vào trang hỗ trợ đổi mật khẩu https://id.zing.vn/verifyaccount/

Bước 2: Nhập thông tin yêu cầu:

 • Nhập username/password hiện tại.
 • Nhập mã capcha đính kèm (mã capcha có thể nhập chữ hoa chữ thường đều được).
 • Nhấp chọn “Tiếp tục”.

Bước 3: Chọn 1 đáp án đúng duy nhất (game đã chơi/sử dụng) từ danh sách 20 ngẫu nhiên game hiện ra

 • Nếu tài khoản từng chơi game có nhân vật & máy chủ, thì đáp án sẽ ưu tiên hiện game có nhân vật & máy chủ. (Bước 4a).
 • Nếu tài khoản chỉ chơi game không có nhân vật & máy chủ, thì đáp án sẽ hiện game không có nhân vật & máy chủ. (Bước 4b).
 • Chỉ có 1 đáp án đúng duy nhất (là 1 game mà tài khoản khách hàng đang chơi/sử dụng).
 • Khách hàng có 2 lượt để nhớ lại 1 game đang chơi/sử dụng. Tài khoản sẽ bị khóa nếu chọn sai quá 2 lần.
 • Ở ví dụ dưới đây là đã chọn game “Võ lâm truyền kỳ”.
 • Nhấp chọn “Tiếp tục”

Bước 4a: Nếu đáp án game được chọn có nhân vật & máy chủ

 • Hiển thị tiếp thông tin với 20 đáp án, trong đó chỉ có 1 đáp án nhân vật & máy chủ đúng.
 • Khách hàng có 2 lượt để nhớ lại chính xác nhân vật & máy chủ của game đã chọn. Tài khoản sẽ bị khóa nếu chọn sai quá 2 lần.
 • Khách hàng chọn đúng nhân vật & máy chủ, sau đó nhấp “Tiếp tục” sẽ được chuyển đến bước tiếp theo (Bước 5).

 

Bước 4b: Nếu đáp án game được chọn không có nhân vật & máy chủ:

 • Khách hàng sẽ được chuyển đến bước tiếp theo (Bước 5).

Bước 5: Đổi Mật Khẩu:

 • Khách hàng được yêu cầu nhập các trường thông tin (mật khẩu cũ, mật khẩu mới, mã kiểm tra).
 • Mật khẩu mới tuân theo “Hướng dẫn thiết lập mật khẩu an toàn” (https://id.zing.vn/general/guide.38.html#c_3_11)
 • Nhấp chọn “Tiếp tục”.

Bước 6: Cập nhật thông tin cá nhân.

 • Để đảm bảo an toàn cho tài khoản, khách hàng sẽ được yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân tương tự như hình dưới.
 • Sau khi điền thông tin vào các trường yêu cầu, nhấp “Cập nhật”.

 

Bước 7: Đăng nhập với Tên đăng nhập/Mật khẩu mới:

Sau khi hoàn thành các bước trên, khách hàng sẽ được chuyển về trang thông tin ZingID, khách hàng đã có thể đăng nhập với Tên đăng nhập/Mật khẩu mới.