Sự kiện

Tích Lũy Tặng Thưởng

Thanh Vân Chí

H oan nghênh thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame kiếm hiệp đẹp tựa cảnh tiên!

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Thanh Vân Chí nhé!

Tích Lũy Tặng Thưởng

 • Thời gian: Từ ngày 8 - ngày 14 sau khi mở server.
 • Cách thức tham gia: Chọn biểu tượng Hoàn Trả để mở giao diện hoạt động.

Thanh Vân Chí

Nội dung chi tiết

Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mức quy định sẽ được nhận thưởng khủng. Phần thưởng thay đổi qua từng ngày.

 • NGÀY 8
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*2,Đá Cường Hóa*3,Túi Sinh Lực*1
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*4,Sách Thú Cưỡi*2,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*8,Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*1,Sách Thú Cưỡi*3
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*15,Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*2,Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngTư Chất Đơn-Cưỡi*1,Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*20,Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*2,Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*2
20.000 vàngĐá Sinh Lực Lv6*1,Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*30,Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*3,Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*3
 • NGÀY 9 (Cánh)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*2,Đá Cường Hóa*3,Túi Sinh Lực*1
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*4,Sách Cánh*2,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*8,Tiềm Năng Đơn-Cánh*1,Sách Cánh*3
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*15,Tiềm Năng Đơn-Cánh*2,Ngộ Tính Đơn-Cánh*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngTư Chất Đơn-Cánh*1,Tiến Cấp Đơn-Cánh*20,Tiềm Năng Đơn-Cánh*2,Ngộ Tính Đơn-Cánh*2
20.000 vàngĐá Sinh Lực Lv6*1,Tiến Cấp Đơn-Cánh*30,Tiềm Năng Đơn-Cánh*3,Ngộ Tính Đơn-Cánh*3
 • NGÀY 10 (Thị Nữ)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*2,Đá Cường Hóa*3,Túi Sinh Lực *1
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*4,Sách Thị Nữ*2,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*8,Tiềm Năng Đơn-Thị*1,Sách Thị Nữ*3
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*15,Tiềm Năng Đơn-Thị*2,Ngộ Tính Đơn-Thị*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngTư Chất Đơn-Thị*1,Tiến Cấp Đơn-Thị*20,Tiềm Năng Đơn-Thị*2,Ngộ Tính Đơn-Thị*2
20.000 vàngĐá Sinh Lực Lv6*1,Tiến Cấp Đơn-Thị*30,Tiềm Năng Đơn-Thị*3,Ngộ Tính Đơn-Thị*3
 • NGÀY 11 (Thần Binh)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*2,Đá Cường Hóa*3,Túi Sinh Lực*1
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*4,Sách Thần Binh*2,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*8,Tiềm Năng Đơn-Thị*1,Sách Thần Binh*3
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*15,Tiềm Năng Đơn-Binh*2,Ngộ Tính Đơn-Binh*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngTư Chất Đơn-Binh *1, Tiến Cấp Đơn-Binh *20, Tiềm Năng Đơn-Binh *2, Ngộ Tính Đơn-Binh*2
20.000 vàngĐá Sinh Lực Lv6 *1, Tiến Cấp Đơn-Binh*30, Tiềm Năng Đơn-Binh *3, Ngộ Tính Đơn-Binh*3
 • NGÀY 12 (Kiếm Trận)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*2,Đá Cường Hóa*3,Túi Sinh Lực*1
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*4,Sách Kiếm Trận*2,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*8,Tiềm Năng Đơn-Kiếm*1,Sách Kiếm Trận*3
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*15,Tiềm Năng Đơn-Kiếm*2,Ngộ Tính Đơn-Kiếm*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngTư Chất Đơn-Kiếm*1, Tiến Cấp Đơn-Kiếm*20, Tiềm Năng Đơn-Kiếm*2, Ngộ Tính Đơn-Kiếm*2
20.000 vàngĐá Sinh Lực Lv6*1, Tiến Cấp Đơn-Kiếm*30, Tiềm Năng Đơn-Kiếm*3, Ngộ Tính Đơn-Kiếm*3
 • NGÀY 13 (Linh Thuẫn)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Thuẫn*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Thuẫn*2,Đá Cường Hóa*3,Túi Sinh Lực*1
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*4,Sách Linh Thuẫn*2,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*8,Tiềm Năng Đơn-Thị*1,Sách Linh Thuẫn*3
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thuẫn*15,Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2,Ngộ Tính Đơn-Thuẫn*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngTư Chất Đơn-Thuẫn*1, Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*20, Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2, Ngộ Tính Đơn-Thuẫn*2
20.000 vàngĐá Sinh Lực Lv6*1, Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*30, Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*3, Ngộ Tính Đơn-Thuẫn*3
 • NGÀY 7 (Pháp Bảo)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Bảo*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Bảo*2,Đá Cường Hóa*3,Túi Sinh Lực*1
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*4,Sách Pháp Bảo*2,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*8,Tiềm Năng Đơn-Thị*1,Sách Pháp Bảo*3
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Bảo*15,Tiềm Năng Đơn-Bảo*2,Ngộ Tính Đơn-Bảo*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngTư Chất Đơn-Bảo*1, Tiến Cấp Đơn-Bảo*20, Tiềm Năng Đơn-Bảo*2, Ngộ Tính Đơn-Bảo*2
20.000 vàngĐá Sinh Lực Lv6*1, Tiến Cấp Đơn-Bảo*30, Tiềm Năng Đơn-Bảo*3, Ngộ Tính Đơn-Bảo*3

Ghi chú

 • Vật phẩm trong phần thưởng trên nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới vật phẩm hoạt động. Khi đủ điều kiện nhưng không nhận thưởng thì qua ngày phần thưởng được gửi qua Thư.
 • Tích lũy nạp là tích lũy trong một ngày, đạt điều kiện có thể nhận thưởng.
 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!