Sự kiện

Tăng Bậc Hoàn Trả

Thanh Vân Chí

H oan nghênh thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame kiếm hiệp đẹp tựa cảnh tiên!

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Thanh Vân Chí nhé!

Tăng Bậc Hoàn Trả

 • Thời gian: Từ ngày 8 - ngày 14 sau khi mở server.
 • Đối tượng: Tất cả chư vị thiếu hiệp.
 • Cách thức tham gia: Chọn biểu tượng Mở Máy Chủ để mở giao diện hoạt động.

Thanh Vân Chí

Nội dung chi tiết

Trong thời gian hoạt động, tăng bậc đạt đến bậc nhất định sẽ nhận được thưởng. Phần thưởng thay đổi theo ngày.

 • NGÀY 8 - (Thú Cưỡi)
Thú CưỡiPhần thưởng
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*7
Đạt Bậc 4Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*10
Đạt Bật 5Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*15
Đạt Bậc 6Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*30
Đạt Bật 7Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*40
Đạt Bậc 8Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*2 + Truyền-Bàn Đạp 8+8 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*2
 • NGÀY 9 (Cánh)
CánhPhần thưởng
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Cánh*8
Đạt Bậc 4Tiến Cấp Đơn-Cánh*10
Đạt Bật 5Tiến Cấp Đơn-Cánh*15
Đạt Bậc 6Tiến Cấp Đơn-Cánh*30
Đạt Bậc 7Truyền-Vũ Hoa 7+7 + Tiến Cấp Đơn-Cánh*40
Đạt Bậc 8Truyền-Vũ Hoa 8+8 + Tiềm Năng Đơn-Cánh*2 + Ngộ Tính Đơn-Cánh*2
 • NGÀY 10 (Thị Nữ)
Thị NữPhần thưởng
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Thị*8
Đạt Bậc 4Tiến Cấp Đơn-Thị*10
Đạt Bật 5Tiến Cấp Đơn-Thị*15
Đạt Bậc 6Tiến Cấp Đơn-Thị*30
Đạt Bậc 7Tiến Cấp Đơn-Thị*40 + Truyền-Linh Khí 7+7
Đạt Bậc 8Tiềm Năng Đơn-Thị*2 + Truyền-Linh Khí 8+8 + Ngộ Tính Đơn-Thị*2
 • NGÀY 11 (Thần Binh)
Thần BinhPhần thưởng
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Binh*8
Đạt Bậc 4Tiến Cấp Đơn-Binh*10
Đạt Bật 5Tiến Cấp Đơn-Binh*15
Đạt Bậc 6Tiến Cấp Đơn-Binh*30
Đạt Bậc 7Tiến Cấp Đơn-Binh*40 + Truyền-Binh Hồn 7+7
Đạt Bậc 8Tiềm Năng Đơn-Binh*2 + Truyền-Binh Hồn 8+8 + Ngộ Tính Đơn-Binh*2
 • NGÀY 12 (Kiếm Trận)
Kiếm TrậnPhần thưởng
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Kiếm*8
Đạt Bậc 4Tiến Cấp Đơn-Kiếm*10
Đạt Bật 5Tiến Cấp Đơn-Kiếm*15
Đạt Bậc 6Tiến Cấp Đơn-Kiếm*30
Đạt Bậc 7Tiến Cấp Đơn-Kiếm*40 + Truyền-Trận Khắc 7+7
Đạt Bậc 8Tiềm Năng Đơn-Kiếm*2 + Truyền-Trận Khắc 8+8 + Ngộ Tính Đơn Đơn-Kiếm*2
 • NGÀY 13 (Linh Thuẫn)
Linh ThuẫnPhần thưởng
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*8
Đạt Bậc 4Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*10
Đạt Bật 5Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*15
Đạt Bậc 6Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*30
Đạt Bậc 7Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*40 + Truyền-Hậu Thổ 7+7
Đạt Bậc 8Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2 + Truyền-Hậu Thổ 8+8 + Ngộ Tính Đơn-Thuẫn*2
 • NGÀY 14 (Pháp Bảo)
Pháp BảoPhần thưởng
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Bảo*8
Đạt Bậc 4Tiến Cấp Đơn-Bảo*10
Đạt Bật 5Tiến Cấp Đơn-Bảo*15
Đạt Bậc 6Tiến Cấp Đơn-Bảo*30
Đạt Bậc 7Tiến Cấp Đơn-Bảo*40 + Truyền-Pháp Châu 7+7
Đạt Bậc 8Tiềm Năng Đơn-Bảo*2 + Truyền-Pháp Châu 8+8 + Tiềm Năng Đơn-Bảo*2

Ghi chú

 • Vật phẩm trong phần thưởng trên nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới vật phẩm hoạt động. Khi đủ điều kiện nhưng không nhận thưởng thì qua ngày sẽ không được nhận lại.
 • 7 danh hiệu trên: Sinh lực+2000, Công+200, Phòng+100, hiệu lực vĩnh viễn.
 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!