Sự kiện

Tích Lũy Tặng Thưởng

Thanh Vân Chí

H oan nghênh thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame kiếm hiệp đẹp tựa cảnh tiên!

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Thanh Vân Chí nhé!

Tích Lũy Tặng Thưởng

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Cách thức tham gia: Chọn biểu tượng Mở Máy Chủ để mở giao diện hoạt động.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân ChíGiao diện hoạt động Tích Lũy Tặng Thưởng

Nội dung chi tiết

Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mức quy định sẽ được nhận thưởng khủng. Phần thưởng thay đổi qua từng ngày.

 • NGÀY 1
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*2,Đá Cường Hóa*3
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*4,Sách Thú Cưỡi*1,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*8,Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*1,Đá Cường Hóa*10
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cưỡi*15,Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*2,Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngĐá Tấn Công Lv5*1,Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*3,Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*2, Đá Cường Hóa*20
20.000 vàngDanh Hiệu: Quý-Tài Tinh Cao Chiếu (1 ngày), Tư Chất Đơn-Cưỡi*1,Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*4,Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*3
 • NGÀY 2 (Cánh)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*2,Đá Cường Hóa*3
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*4, Sách Thú Cánh*1, Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*8,Tiềm Năng Đơn-Cánh*1,Đá Cường Hóa*10
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Cánh*15,Tiềm Năng Đơn-Cánh*2,Ngộ Tính Đơn-Cánh*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngĐá Tấn Công Lv5*1,Tiềm Năng Đơn-Cánh*3,Ngộ Tính Đơn-Cánh*2, Đá Cường Hóa*20
20.000 vàngDanh Hiệu: Quý-Tài Tinh Cao Chiếu (1 ngày), Tư Chất Đơn-Cánh*1,Tiềm Năng Đơn-Cánh*4,Ngộ Tính Đơn-Cánh*3
 • NGÀY 3 (Thị Nữ)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*2,Đá Cường Hóa*3
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*4,Sách Thú Thị*1,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*8,Tiềm Năng Đơn-Thị*1,Đá Cường Hóa*10
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thị*15,Tiềm Năng Đơn-Thị*2,Ngộ Tính Đơn-Thị*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngĐá Tấn Công Lv5*1,Tiềm Năng Đơn-Thị*3,Ngộ Tính Đơn-Thị*2, Đá Cường Hóa*20
20.000 vàngDanh Hiệu: Quý-Tài Tinh Cao Chiếu (1 ngày), Tư Chất Đơn-Thị*1,Tiềm Năng Đơn-Thị*4,Ngộ Tính Đơn-Thị*3
 • NGÀY 4 (Thần Binh)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*2,Đá Cường Hóa*3
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*4,Sách Thú Binh*1,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*8,Tiềm Năng Đơn-Binh*1,Đá Cường Hóa*10
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Binh*15,Tiềm Năng Đơn-Binh*2,Ngộ Tính Đơn-Binh*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngĐá Tấn Công Lv5*1,Tiềm Năng Đơn-Binh*3,Ngộ Tính Đơn-Binh*2, Đá Cường Hóa*20
20.000 vàngDanh Hiệu: Quý-Tài Tinh Cao Chiếu (1 ngày), Tư Chất Đơn-Binh*1,Tiềm Năng Đơn-Binh*4,Ngộ Tính Đơn-Binh*3
 • NGÀY 5 (Kiếm Trận)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*2,Đá Cường Hóa*3
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*4,Sách Thú Kiếm*1,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*8,Tiềm Năng Đơn-Kiếm*1,Đá Cường Hóa*10
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Kiếm*15,Tiềm Năng Đơn-Kiếm*2,Ngộ Tính Đơn-Kiếm*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngĐá Tấn Công Lv5*1,Tiềm Năng Đơn-Kiếm*3,Ngộ Tính Đơn-Kiếm*2, Đá Cường Hóa*20
20.000 vàngDanh Hiệu: Quý-Tài Tinh Cao Chiếu (1 ngày), Tư Chất Đơn-Kiếm*1,Tiềm Năng Đơn-Kiếm*4,Ngộ Tính Đơn-Kiếm*3
 • NGÀY 6 (Linh Thuẫn)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Thuẫn*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Thuẫn*2,Đá Cường Hóa*3
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thuẫn*4,Sách Thú Thuẫn*1,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thuẫn*8,Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*1,Đá Cường Hóa*10
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Thuẫn*15,Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2,Ngộ Tính Đơn-Thuẫn*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngĐá Tấn Công Lv5*1,Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*3,Ngộ Tính Đơn-Thuẫn*2, Đá Cường Hóa*20
20.000 vàngDanh Hiệu: Quý-Tài Tinh Cao Chiếu (1 ngày), Tư Chất Đơn-Thuẫn*1,Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*4,Ngộ Tính Đơn-Thuẫn*3
 • NGÀY 7 (Pháp Bảo)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiến Cấp Đơn-Bảo*1,Đá Cường Hóa*1
500 vàngTiến Cấp Đơn-Bảo*2,Đá Cường Hóa*3
1.000 vàngTiến Cấp Đơn-Bảo*4,Sách Thú Bảo*1,Đá Cường Hóa*5
2.000 vàngTiến Cấp Đơn-Bảo*8,Tiềm Năng Đơn-Bảo*1,Đá Cường Hóa*10
5.000 vàngTiến Cấp Đơn-Bảo*15,Tiềm Năng Đơn-Bảo*2,Ngộ Tính Đơn-Bảo*1,Đá Cường Hóa*15
10.000 vàngĐá Tấn Công Lv5*1,Tiềm Năng Đơn-Bảo*3,Ngộ Tính Đơn-Bảo*2, Đá Cường Hóa*20
20.000 vàngDanh Hiệu: Quý-Tài Tinh Cao Chiếu (1 ngày), Tư Chất Đơn-Bảo*1,Tiềm Năng Đơn-Bảo*4,Ngộ Tính Đơn-Bảo*3

Thanh Vân ChíDanh hiệu Quý-Tài Tinh Cao Chiếu

Thanh Vân ChíDanh hiệu Quý-Thần Tài Chí Tôn

Ghi chú

 • Vật phẩm trong phần thưởng trên nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Tích lũy mỗi ngày nạp 20.000 vàng 3 lần sẽ được nhận Danh hiệu Quý-Thần Tài Chí Tôn (vĩnh viễn).
 • Sau khi nhận danh hiệu Quý-Thần Tài Chí Tôn, mỗi ngày nạp 20.000 vàng nhận được Quý-Phúc Tinh Cao Chiếu sẽ đổi thành Hộp Đá cấp 7 (sau khi dùng có thể nhận 1 trong 3 loại: Đá Sinh lực cấp 7, Đá Phòng cấp 7, Đá Công cấp 7).
 • 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới vật phẩm hoạt động. Khi đủ điều kiện nhưng không nhận thưởng thì qua ngày phần thưởng được gửi qua Thư.
 • Tích lũy nạp là tích lũy trong một ngày, đạt điều kiện có thể nhận thưởng.
 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!