Sự kiện

Tăng Bậc Hoàn Trả

Thanh Vân Chí

H oan nghênh thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame kiếm hiệp đẹp tựa cảnh tiên!

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Thanh Vân Chí nhé!

Tăng Bậc Hoàn Trả

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Cách thức tham gia: Chọn biểu tượng Mở Máy Chủ để mở giao diện hoạt động.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí
Giao diện hoạt động Tăng Bậc Nhận Thưởng

Nội dung chi tiết

Trong thời gian hoạt động, tăng bậc đạt đến bậc nhất định sẽ nhận được thưởng. Phần thưởng thay đổi theo ngày.

 • NGÀY 1 - (Thú Cưỡi)
Thú CưỡiPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*5
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*10 + Sách Thú Cưỡi*1
Đạt Bật 4Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*25 + Sách Thú Cưỡi*2
Đạt Bậc 5Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*45 + Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*1
Đạt Bật 6Truyền-Bàn Đạp 6+6 + Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*60 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*1
Đạt Bậc 7Danh hiệu: Cưỡi-Nhất Kỵ Đương Thiên + Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*2 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*1
 • NGÀY 2 (Cánh)
CánhPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tiến Cấp Đơn-Cánh*5
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Cánh*10 + Sách Cánh*1
Đạt Bật 4Tiến Cấp Đơn-Cánh*25 + Sách Cánh*2
Đạt Bậc 5Tiến Cấp Đơn-Cánh*45 + Tiềm Năng Đơn-Cánh*1
Đạt Bậc 6Danh hiệu: Cánh-Bay Cao + Truyền-Vũ Hoa 6+6 + Tiềm Năng Đơn-Cánh*2
 • NGÀY 3 (Thị Nữ)
Thị NữPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tiến Cấp Đơn-Thị*5
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Thị*10 + Sách Thị Nữ*1
Đạt Bật 4Tiến Cấp Đơn-Thị*25 + Sách Thị Nữ*2
Đạt Bậc 5Tiến Cấp Đơn-Thị*45 + Tiềm Năng Đơn-Thị*1
Đạt Bậc 6Danh hiệu: Thị-Mỹ Nhân Bầu Bạn + Truyền-Linh Khí 6+6 + Tiềm Năng Đơn-Thị*2
 • NGÀY 4 (Thần Binh)
Thần BinhPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tiến Cấp Đơn-Binh*5
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Binh*10 + Sách Thần Binh*1
Đạt Bật 4Tiến Cấp Đơn-Binh*25 + Sách Thần Binh*2
Đạt Bậc 5Tiến Cấp Đơn-Binh*45 + Tiềm Năng Đơn-Binh*1
Đạt Bậc 6Danh hiệu: Binh-Binh Phong Thiên Hạ + Truyền-Binh Hồn 6+6 + Tiềm Năng Đơn-Binh*2
 • NGÀY 5 (Kiếm Trận)
Kiếm TrậnPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tiến Cấp Đơn-Kiếm*5
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Kiếm*10 + Sách Kiếm Trận*1
Đạt Bật 4Tiến Cấp Đơn-Kiếm*25 + Sách Kiếm Trận*2
Đạt Bậc 5Tiến Cấp Đơn-Kiếm*45 + Tiềm Năng Đơn-Kiếm*1
Đạt Bậc 6Danh hiệu: Kiếm-Phong Vân Hội Tụ + Truyền-Trận Khắc 6+6 + Tiềm Năng Đơn-Kiếm*2
 • NGÀY 6 (Linh Thuẫn)
Linh ThuẫnPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*5
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*10 + Sách Linh Thuẫn*1
Đạt Bật 4Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*25 + Sách Linh Thuẫn*2
Đạt Bậc 5Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*45 + Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*1
Đạt Bậc 6Danh hiệu: Thuẫn-Linh Uy Ngự Thể + Truyền-Hậu Thổ 6+6 + Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2
 • NGÀY 7 (Pháp Bảo)
Pháp BảoPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tiến Cấp Đơn-Bảo*5
Đạt Bậc 3Tiến Cấp Đơn-Bảo*10 + Sách Pháp Bảo*1
Đạt Bật 4Tiến Cấp Đơn-Bảo*25 + Sách Pháp Bảo*2
Đạt Bậc 5Tiến Cấp Đơn-Bảo*45 + Tiềm Năng Đơn-Bảo*1
Đạt Bậc 6Danh hiệu: Pháp-Pháp Lực Vô Biên + Truyền-Pháp Châu 6+6 + Tiềm Năng Đơn-Bảo*2

Ghi chú

 • Vật phẩm trong phần thưởng trên nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới vật phẩm hoạt động. Khi đủ điều kiện nhưng không nhận thưởng thì qua ngày sẽ không được nhận lại.
 • 7 danh hiệu trên: Sinh lực+2000, Công+200, Phòng+100, hiệu lực vĩnh viễn.
 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!