Sự kiện

Chung Tay Nhận Thưởng

Thanh Vân Chí

H oan nghênh thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame kiếm hiệp đẹp tựa cảnh tiên!

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Thanh Vân Chí nhé!

CHUNG TAY NHẬN THƯỞNG

 • Thời gian: 7 ngày đầu từ khi mở server mới.
 • Cách thức tham gia: Chọn biểu tượng Mở Máy Chủ để mở giao diện hoạt động.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân ChíGiao diện hoạt động Chung Tay Nhận Thưởng

Nội dung chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động, số người nạp của toàn server đạt đến mức nhất định sẽ có thể mở khóa phần thưởng tương ứng. Đạt điều kiện ở mỗi mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

 • Ngày 1
Số người nạp toàn server đạtToàn server nhậnCá nhân nạp vàng bất kỳ nhậnCá nhân nạp 388 vàng nhận
10 ngườiĐá Cường Hóa*2Đá Cường Hóa*3Đá Cường Hóa*5
20 ngườiĐá Sinh Lực Lv2*1Đá Phòng Thủ Lv2*1Đá Tấn Công Lv2*1
50 ngườiTiến Cấp Đơn-Cưỡi*1Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*1Tiến Cấp Đơn-Cưỡi*2
100 ngườiTiềm Năng Đơn-Cưỡi*1Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*1Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*2
200 ngườiSách Thú Cưỡi*1Sách Thú Cưỡi*1Sách Thú Cưỡi*2
 • Ngày 2
Số người nạp toàn server đạtToàn server nhậnCá nhân nạp vàng bất kỳ nhậnCá nhân nạp 388 vàng nhận
10 ngườiĐá Cường Hóa*2Đá Cường Hóa*3Đá Cường Hóa*5
20 ngườiTiến Cấp Đơn-Cánh*1Tiến Cấp Đơn-Cánh*1Tiến Cấp Đơn-Cánh*2
50 ngườiTiềm Năng Đơn-Cánh*1Tiềm Năng Đơn-Cánh*1Tiềm Năng Đơn-Cánh*2
100 ngườiSách Cánh*1Sách Cánh*1Sách Cánh*2
 • Ngày 3
Số người nạp toàn server đạtToàn server nhậnCá nhân nạp vàng bất kỳ nhậnCá nhân nạp 388 vàng nhận
10 ngườiĐá Cường Hóa*2Đá Cường Hóa*3Đá Cường Hóa*5
20 ngườiTiến Cấp Đơn-Thị*1Tiến Cấp Đơn-Thị*1Tiến Cấp Đơn-Thị*2
50 ngườiTiềm Năng Đơn-Thị*1Tiềm Năng Đơn-Thị*1Tiềm Năng Đơn-Thị*2
100 ngườiSách Thị Nữ*1Sách Thị Nữ*1Sách Thị Nữ*2
 • Ngày 4
Số người nạp toàn server đạtToàn server nhậnCá nhân nạp vàng bất kỳ nhậnCá nhân nạp 388 vàng nhận
10 ngườiTiến Cấp Đơn-Binh*1Tiến Cấp Đơn-Binh*1Tiến Cấp Đơn-Binh*2
20 ngườiTiềm Năng Đơn-Binh*1Tiềm Năng Đơn-Binh*1Tiềm Năng Đơn-Binh*2
50 ngườiSách Thần Binh*1Sách Thần Binh*1Sách Thần Binh*2
 • Ngày 5
Số người nạp toàn server đạtToàn server nhậnCá nhân nạp vàng bất kỳ nhậnCá nhân nạp 388 vàng nhận
10 ngườiTiến Cấp Đơn-Kiếm*1Tiến Cấp Đơn-Kiếm*1Tiến Cấp Đơn-Kiếm*2
20 ngườiTiềm Năng Đơn-Kiếm*1Tiềm Năng Đơn-Kiếm*1Tiềm Năng Đơn-Kiếm*2
50 ngườiSách Kiếm Trận*1Sách Kiếm Trận*1Sách Kiếm Trận*2
 • Ngày 6
Số người nạp toàn server đạtToàn server nhậnCá nhân nạp vàng bất kỳ nhậnCá nhân nạp 388 vàng nhận
10 ngườiTiến Cấp Đơn-Thuẫn*1Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*1Tiến Cấp Đơn-Thuẫn*2
20 ngườiTiềm Năng Đơn-Thuẫn*1Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*1Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2
50 ngườiSách Linh Thuẫn*1Sách Linh Thuẫn*1Sách Linh Thuẫn*2
 • Ngày 7
Số người nạp toàn server đạtToàn server nhậnCá nhân nạp vàng bất kỳ nhậnCá nhân nạp 388 vàng nhận
10 ngườiTiến Cấp Đơn-Bảo*1Tiến Cấp Đơn-Bảo*1Tiến Cấp Đơn-Bảo*2
20 ngườiTiềm Năng Đơn-Bảo*1Tiềm Năng Đơn-Bảo*1Tiềm Năng Đơn-Bảo*2
50 ngườiSách Pháp Bảo*1Sách Pháp Bảo*1Sách Pháp Bảo*2

Ghi chú

 • Vật phẩm trong phần thưởng trên nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nếu không nhận thưởng trong ngày, qua ngày sau sẽ được gửi qua Thư.
 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!