Cẩm Nang

Tiên Võ

Thanh Vân Chí

Tiên Võ

  • Điều kiện: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 72.
  • Cách mở: Nhấp biểu tượng Tiên Đồng, chọn Tiên Võ để mở giao diện.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

  • Dùng Tiến Cấp Đơn-Võ để tiến cấp Tiên Võ. Sau khi tiến cấp đạt bậc nhất định có thể học kỹ năng và mang trang bị để tăng thêm thuộc tính.

Một số loại Tiên Võ

Tiên VõHình ảnh
Huyền Băng Trượng Thanh Vân Chí
Tuyền Cơ Trượng Thanh Vân Chí
Phượng Dực Chử
Kim Liên Trảm
Bích Lân Trượng Thanh Vân Chí
Lục Ma Trượng
Toái Tinh Phủ
Hàng Ma Chử

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!