Cẩm Nang

Tiên Quan

Thanh Vân Chí

H oan nghênh các thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame nhập vai mỹ lệ tiên cảnh!

Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Tiên Quan

  • Điều kiện: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 73.
  • Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Nhân vật, chọn Tiên Quan để mở giao diện.

Thanh Vân Chí

  • Dùng Tiên Đình Ngọc để tăng bậc Tiên Quan. Tiên Quan đạt bậc nhất định sẽ mở kỹ năng tương ứng. Tăng hết tiến độ Hạ Giới - Trung Thần - Thượng Huyền sẽ đạt bậc tiếp theo mà không làm mới tiến độ.

Thanh Vân Chí

  • Mỗi ngày có thể nhận bổng lộc 1 lần, bậc Tiên Quan càng cao nhận thưởng càng nhiều.
  • Có 3 loại Ấn để tăng sức mạnh vô địch: Giao Ấn, Long Ấn, Thánh Ấn.
  • Giao Ấn: Tiên Quan đạt bậc 3 – Vô Ưu Trí Giả có thể dùng.

Thanh Vân Chí

  • Long Ấn: Tiên Quan đạt bậc 4 – Thanh Vân Tiên Sư có thể dùng.

Thanh Vân Chí

  • Thánh Ấn: Tiên Quan đạt bậc 5 – Bát Hoang Thánh Sứ có thể dùng.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!