Cẩm Nang

Tiên Kỵ

Thanh Vân Chí

Tiên Kỵ

  • Điều kiện: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 71.
  • Cách mở: Nhấp biểu tượng Tiên Đồng, chọn Tiên Kỵ để mở giao diện.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

  • Dùng Tiến Cấp Đơn-Kỵ để tiến cấp Tiên Kỵ. Sau khi tiến cấp đạt bậc nhất định có thể học kỹ năng và mang trang bị để tăng thêm thuộc tính.

Một số loại Tiên Kỵ

Tiên KỵHình ảnh
Cảm Linh Thử Thanh Vân Chí
Tử Trạch Ngạc Thanh Vân Chí
Thần Ẩn Thố
Dạ Du Ly
Bắc Minh Hồ Thanh Vân Chí
Hám Nhạc Hổ
Côn Lôn Mao
Lôi Hỏa Lang

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!