Cẩm Nang

Thiên Đế Tranh Cử

Thanh Vân Chí

H oan nghênh các thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame nhập vai mỹ lệ tiên cảnh!

Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Thiên Đế Tranh Cử

 • Điều kiện: Tiên Quan đạt Thanh Vân Tiên Sư (bậc 4) có thể tranh cứ.
 • Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Thiên Đế Tranh Cử để mở giao diện.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • Thời gian bỏ phiếu: Từ 00h00 Thứ 6 - 23h59 Chủ Nhật.
 • Người được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành Hiên Viên Đế, duy trì 7 ngày. Hiên Viên Đế có thể sắc phong cho người khác đang online. Mỗi ngày được sắc phong 5 lần, người được sắc phong sẽ tăng thuộc tính.
 • Mỗi lần bỏ phiếu, người bỏ phiếu và người được bỏ phiếu đều nhận thưởng (tự bỏ phiếu thì chỉ nhận 1 lần tiền thưởng).
  • Người bỏ phiếu nhận thưởng ngay.
  • Người được bỏ phiếu nhận thưởng qua thư khi kết thúc.
 • Quỹ dự tuyển: quỹ dùng để trả thưởng cho những người bỏ phiếu cho mình. Lần đầu dự tuyển quỹ tối thiểu là 1000 vàng, có thể tăng thêm không giới hạn.
 • Tiền thưởng: số vàng khóa trả thưởng cho mỗi phiếu bầu, trích từ Quỹ dự tuyển, tối thiểu là 10 vàng khóa/phiếu.

Thanh Vân Chí Giao diện Tranh cử

Thanh Vân Chí Giao diện Sắc phong

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!