Cẩm Nang

Lĩnh Vực

Thanh Vân Chí

H oan nghênh các thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame nhập vai mỹ lệ tiên cảnh!

Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Lĩnh Vực

  • Điều kiện: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 69.
  • Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Nhân vật, chọn Khu Vực để mở giao diện.

Thanh Vân Chí

  • Dùng Thần Nguyên Kết Tinh để tăng bậc Lĩnh Vực. Lĩnh Vực đạt bậc nhất định sẽ mở kỹ năng tương ứng.

Thanh Vân Chí

  • Lĩnh Vực có 8 kỹ năng với hiệu quả khác nhau. Dùng Thiên Bảo Mật Quyển để tăng cấp kỹ năng Lĩnh Vực.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!