Cẩm Nang

Linh Thuẫn

Thanh Vân Chí

M ỗi nhân vật muốn đứng đầu không phải chỉ tấn công mạnh là đủ mà còn có sức phòng thủ, nội công và các yếu tố tiềm lực khác kết hợp mới có thể tạo nên sức mạnh nhất định. Thuẫn chính là tấm khiên bảo hộ vững chắc cho mỗi thiếu hiệp khi lâm trận diệt yêu trừ ma..

Giới thiệu

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 64.

Thanh Vân ChíGiao diện Linh Thuẫn

 • Tiến cấp:
  • Dùng Tiến Cấp Đơn - Thuẫn để tiến cấp Linh Thuẫn. Bậc càng cao sử dụng Tiến Cấp Đơn - Thuẫn lv càng cao.
  • Tiến cấp Linh Thuẫn đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình mới.

Thanh Vân ChíVật phẩm tiến cấp Linh Thuẫn

 • Kỹ năng:
  • Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Thiên Nguyên Hộ Thể, Vô Pháp Vô Tướng, Kim Cang Hộ Thể, Bổ Phong Tróc Ảnh.
 • Trang bị:
  • Có 4 vị trí trang bị.
  • Nhận trang bị Linh Thuẫn khi tham gia các hoạt động và sự kiện.
 • Vật phẩm liên quan:
Tên vật phẩmHình ảnhCông dụng
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng Thủ, Chính xác, Né tránh
Ngộ Tính Đơn-Thuẫn Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ, Bạo kích, Kháng bạo
Tư Chất Đơn-Thuẫn Tăng vĩnh viễn tất cả các thuộc tính

Hình ảnh một số Linh Thuẫn

Linh ThuẫnHình ảnh
Thanh Bích Thuẫn Thanh Vân Chí
Bao Nguyên Thuẫn
Lục Hợp Thuẫn
Hổ Bí Thuẫn
Trục Dạ Thuẫn
Minh Hỏa Thuẫn
Xích Viêm Thuẫn

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!