Cẩm Nang

Hệ Thống Trang Bị

Thanh Vân Chí

H oan nghênh các thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame nhập vai mỹ lệ tiên cảnh!

Giai đoạn sơ nhập vào thế giới Thanh Vân Chí còn nhiều khó khăn, cần hiểu và làm quen với một số thao tác cơ bản, thiếu hiệp nên ghi nhớ bởi vì chúng sẽ giúp ích tối đa cho chư vị trên quá trình chinh phục trò chơi.

Hệ Thống Trang Bị

Cường Hóa
 • Thiếu hiệp có thể cường hóa trang bị để gia tăng lực chiến cho bản thân.
 • Nhấp Luyện Khí, chọn mục Cường Hóa ở giao diện Luyện Khí.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân ChíGiao diện Cường hóa

 • Cấp cường hóa tối đa là 20.
 • Dùng Đá Cường Hóa để cường hóa trang bị, có tỉ lệ thất bại nhưng không bị giảm cấp. Thiếu hiệp thông qua các phó bản, hoạt động và mua ở Cửa Hàng để có được vật phẩm Đá Cường Hóa.

Thanh Vân Chí

 • Khi tất cả trang bị đều đạt một cấp cường hóa nhất định sẽ được cộng thêm lực chiến theo Bộ Cường Hóa.
Khảm Đá
 • Nhấp Luyện Khí, chọn mục Khảm Đá ở giao diện Luyện Khí.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • Có 3 loại đá: Tấn Công, Phòng Thủ, Sinh Lực. Mỗi loại có 9 cấp.
 • Có thể nhận Đá Khảm khi tham gia các hoạt động ngày, ghép đá, hoặc tham gia phó bản Đồng Hành.
 • Khi trang bị đủ số đá theo yêu cầu, hiệu ứng Bộ Đá sẽ được kích hoạt giúp tăng thêm lực chiến đáng kể cho nhân vật.
Tăng Phẩm
 • Nhấp Luyện Khí, chọn mục Tăng Phẩm ở giao diện Luyện Khí.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

  • Tăng phẩm chất trang bị càng cao thì sẽ tăng thuộc tính cường hóa và cơ bản của trang bị càng cao hơn.
  • Thiếu hiệp ở gian đoạn Tân Thủ đầu tiên khi hoàn thành hết các nhiệm vụ chính tuyến sẽ thu thập được 10 món trang bị Lam.
  • Tăng phẩm chất trang bị gồm có 3 loại: Hình - Chí Tôn (phẩm chất trang bị Tím), Hình Kiếm - Truyền Thuyết (phẩm chất trang bị Cam), Hình - Thần Thoại (phẩm chất trang bị Vàng).
  • Nguồn thu thập 3 loại Hình phẩm chất như sau:
Loại HìnhNguồn gốc
Hình - Chí Tôn Đạt cấp độ tương ứng của Linh Hoàn được nhận
Hình Kiếm - Truyền Thuyết Các hoạt động mở máy chủ, Mục tiêu 7 ngày, Sảnh Hoàn Trả, Đổi Hình
Hình - Thần Thoại Sự kiện Quyển Thiên Thư
 • Trang bị Tím+3 trở lên sẽ tăng thành Trang bị Cam (Truyền Thuyết).
 • Trang bị Cam+7 trở lên sẽ tăng thành Trang bị Vàng (Thần Thoại).
Dung Luyện Trang Bị
 • Với những món trang bị, vật phẩm cấp thấp không sử dụng nữa, có thể dung luyện. Khi đủ điểm Luyện nhất định sẽ tăng trực tiếp 7 thuộc tính cho nhân vật.
 • Nhấp Luyện Khí, chọn mục Dung Luyện ở giao diện Luyện Khí.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • Sử dụng Luyện để vừa xử lý hàng tồn kho, vừa tăng lực chiến cho bản thân.
Tiên Luyện
 • Nhấp Luyện Khí, chọn mục Tiên luyện ở giao diện Luyện Khí.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • Dùng Đá Tiên Luyện để tiên luyện trang bị, có thể mua trong cửa hàng. Mỗi lần luyện tốn 1 Đá Tiên Luyện, có thể mua trong Cửa Hàng.

Thanh Vân Chí

 • Nếu đã hài lòng với thuộc tính cộng thêm, chọn Đổi thuộc tính. Nếu chưa hài lòng, tiếp tục chọn Tiên luyện để tiếp tục.

Thanh Vân Chí

 • Cứ tăng 1 bậc mở 1 thuộc tính, mỗi trang bị tối đa có 5 thuộc tính.
 • Tiên luyện đạt bậc 3 có xác suất mở thuộc tính sát thương.
 • Cấp sao Tiên Luyện càng cao, tăng thuộc tính và lực chiến càng nhiều.
Điêu Khắc
 • Nhấp Luyện Khí, chọn mục Điêu Khắc ở giao diện Luyện Khí.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • Điêu khắc có thể tăng lực chiến hay thuốc tính trang bị.
 • Dùng Ngọc điêu khắc trang bị, nếu thành công thì điểm Ngọc +1. Ngọc khác nhau tăng cấp và tỷ lệ thành công khác nhau.
 • Điểm Ngọc tất cả trang bị đạt cấp nhất định sẽ nhận thêm thuộc tính.
 • Dùng Dương Chi Ngọc cấp tương ứng với điểm Ngọc sẽ có hiệu quả cao hơn.

Thanh Vân Chí

 • Có thể ghép Ngọc thông qua hệ thống Ghép.
Chú Hồn
 • Nhấp Luyện Khí, chọn mục Chú hồn trang bị ở giao diện Luyện Khí.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • Chú hồn trang bị gồm 6 tầng: Biên Hình, Đằng Xà, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước.
 • Mỗi lần Chú Hồn cần Chú Hồn Tinh Đơn.

Thanh Vân Chí

 • Mỗi trang bị chú hồn đạt được bậc 6, 5 chú hồn sẽ lên đột phá đến tầng tiếp theo. Đột phá cần Đá Đột Phá Chú Hồn.

Thanh Vân Chí

 • Số lượng trang bị đạt bậc 6 có thể mở kỹ năng đặc biệt.

Thanh Vân Chí

Dung Hợp
 • Nhấp Luyện Khí, chọn mục Dung hợp ở giao diện Luyện Khí.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • 3 Trang bị Thần Thoại cấp 7 bất kỳ có thể dung hợp thành Trang bị Thần Thoại cấp cao chỉ định.
 • 3 Trang bị Thần Thoại cấp 10 có thể dung hợp thành 5 Thiên Ngoại Tinh.
 • Dùng Thiên Ngoại Tinh đúc lại Trang Bị Thần Thoại cấp 10 thành Trang bị Sử Thi.
 • Trang bị Sử Thi dùng Thiên Ngoại Tinh tăng phẩm chất.
Trang Bị Tuyệt Kỹ
 • Nhấp Luyện Khí, chọn mục Trang bị tuyệt kỹ ở giao diện Luyện Khí.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • Trang bị Tuyệt Kỹ gồm 10 món. Trang bị Tuyệt Kỹ có thể kiểm tra ở giao diện trang bị tương ứng.

Thanh Vân Chí

 • Mỗi món đều có kỹ năng cộng thêm.
 • Nhận tại Boss Liên server hoặc Sảnh Hoàn Trả.
 • Có thể dùng trang bị cùng bậc tăng cấp.
 • Tối đa có thể tăng đến bậc 10 + 10.
 • 6 trang bị ngẫu nhiên, đạt cấp độ nhất định sẽ nhận được kỹ năng chủ động.
Khắc Đá
 • Kích hoạt Khắc Đá ở giao diện Nhiệm vụ.
 • Hoặc nhấp Luyện Khí, tại mục Khảm Đá, chọn Khắc Đá.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • Sử dụng Đá Khắc Lam, Đá Khắc Tím, Đá Khắc Đỏ để Khắc Đá.
 • Đổi hoặc tháo Đá Quý không ảnh hưởng thuộc tính Khắc.
Khắc Đá
 • Kích hoạt Khắc Trang Bị ở giao diện Nhiệm vụ.
 • Hoặc nhấp Luyện Khí, tại mục Tăng Phẩm, chọn Khắc.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

 • Sử dụng Đao Khắc để khắc nội dung lên trang bị.

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!