Cẩm Nang

Phó bản Tiên Duyên

Thanh Vân Chí

H oan nghênh các thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame nhập vai mỹ lệ tiên cảnh!

Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Phó bản Tiên Duyên

  • Thời gian: Mở hàng ngày.
  • Điều kiện: Thiếu hiệp đã kết tiên duyên.
  • Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Phó Bản, chọn Phó Bản Tiên Duyên.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

  • Có 3 phó bản yêu cầu các bậc Tiên Duyên khác nhau.
  • Đạt bậc Tiên Duyên theo yêu cầu sẽ được mời tiên lữ tham chiến. Tiên lữ đồng ý mới có thể khiêu chiến phó bản.
  • Có thể dùng Vàng tạo mới số lần khiêu chiến phó bản. Mỗi ngày được tạo mới 3 lần.
  • Phần thưởng vượt ải: Hoa Tươi, các vật phẩm khác,...

Thanh Vân ChíGiao diện khiêu chiến phó bản

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!