Cẩm Nang

Phó bản Đồng Hành

Thanh Vân Chí

H oan nghênh các thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame nhập vai mỹ lệ tiên cảnh!

Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Phó bản Đồng Hành

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 34.
  • Phần thưởng: Mảnh Thẻ Đồng Hành, Đá Khảm, Điểm EXP, Bạc.
  • Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Phó Bản chọn Đồng Hành Sảnh Phó Bản.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

  • Phó bản EXP chia thành nhiều chương, mỗi chương có 6 ải. Thiếu hiệp khiêu chiến lần lượt từng ải phó bản.
  • Vượt các ải có mảnh thẻ sẽ nhận được nguyên liệu thẻ đặc biệt để kích hoạt Thẻ Hình.
  • Vượt các ải còn lại sẽ nhận được Tiến Cấp Đơn, điểm EXP và Bạc.

Thanh Vân Chí

  • Phó bản Đồng Hành không giới hạn số lần vượt trong ngày.
  • Vượt ải trong 90 giây được 2 sao, 60 giây được 3 sao. Thiếu hiệp được nhiều số sao nhất ở Chương đó sẽ nhận được 3 rương Thưởng cấp, mỗi rương ngẫu nhiên nhận được trang bị Đồng Hành, Đá Khảm, Mảnh Thẻ.

Thanh Vân ChíPhần thưởng Rương cấp độ Sao

Thanh Vân ChíDiệt Boss phó bản

Thanh Vân ChíPhần thưởng vượt ải phó bản Đồng Hành

  • Ngoài ra thiếu hiệp vượt ải có số sao càng cao sẽ có trên Bảng Xếp Hạng vượt ải.

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!