Cẩm Nang

Bảo Vệ Thanh Vân

Thanh Vân Chí

H oan nghênh các thiếu hiệp đến với Thanh Vân Chí - Webgame nhập vai mỹ lệ tiên cảnh!

Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Bảo Vệ Thanh Vân

  • Thời gian: Mở hàng ngày.
  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 62.
  • Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng, chọn Bảo Vệ Thanh Vân.

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

  • Có 2 chế độ phó bản: Thường, Khó.
  • Có tối đa 3 người khiêu chiến. Nhiệm vụ của thiếu hiệp là bảo vệ Thanh Vân khỏi sự xâm nhập của Ma Giáo.
  • Số lần tấn công, số lượng Boss, số lượng và sức mạnh quái sẽ tăng dần độ khó, và phần thưởng cũng sẽ tăng dần.
  • Chưởng Giáo Chân Nhân sẽ thay đổi theo số đợt. Khi vượt qua số đợt nhất định sẽ mở thêm kỹ năng phụ:

Thanh Vân ChíVạn Kiếm Quyết

Thanh Vân ChíHồi Xuân Thuật

Thanh Vân ChíLôi Kích Thuật

  • Vượt 2 chế độ thường và khó được nhận thưởng chung, mỗi ngày tổng nhận 1 lần (Sau khi nhận thưởng, có thể vào phó bản nhưng không được nhận thưởng nữa).

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!