Cẩm Nang

Đặc Quyền VIP

Quý thiếu hiệp thân mến,

Trong Thanh Vân Chí, khi trở thành VIP, quý thiếu hiệp sẽ có những lợi thế hơn người trong hành trình tu luyện đỉnh cao cảnh giới. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn cùng phúc lợi từ VIP sẽ giúp chư vị dễ dàng trải nghiệm các tính năng thú vị, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để trở thành cao thủ võ lâm.

Mở VIP

Bên góc trái cửa sổ trò chơi, biểu tượng VIP nằm kế bên hình đại diện nhân vật. Nhấp biểu tượng để mở giao diện.

Thanh Vân ChíNhấp biểu tượng

Thanh Vân ChíĐặc Quyền VIP

Cấp VIP

Cấp VIPVàng tích lũy nạp
1 200
2 1.000
3 2.000
4 4.000
5 10.000
6 20.000
7 50.000
8 100.000
9 200.000
10 400.000

Đặc Quyền VIP

Cấp VIPĐặc quyền
1 Tăng Cấp Đơn Lv50*1 + Thẻ Vàng Khóa*50 + Đá Cường Hóa*10 + 100 Danh Vọng Đơn + Sách Thú Cưỡi*3 + Thẻ 10 Vạn Bạc*1
2 Danh hiệu "Thanh Tài Vận Hanh Thông" + Thẻ Vàng Khóa*100 + 100 Danh Vọng Đơn*2 + Đá Cường Hóa*20 + Sách Cánh*3 + Thẻ 10 Vạn Bạc*2
3 Tăng Bậc Đơn-Cưỡi 6*1 + Thẻ Vàng Khóa*150 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi + Đá Cường Hóa*30 + Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*1 + 100 Danh Vọng Đơn*3 + Thẻ 10 Vạn Bạc*3
4 Thời Trang Dạ Hành Ca + Thẻ Vàng Khóa*200 + Đá Cường Hóa*40 + 100 Danh Vọng*4 + Tư Chất Đơn-Cưỡi*1 + Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*1 + EXP Offline x3 + Thẻ 10 Vạn Bạc*4
5 Tàng Long Quyền + Ngộ Tính Đơn-Cánh*1 + Thẻ Vàng Khóa*300 + Đá Cường Hóa*50 +100 Danh Vọng Đơn*5 + Tiềm Năng Đơn-Cánh*1 + Thẻ 10 Vạn Bạc*5
6 Đá Tấn Công Lv7 + Tăng 20% EXP đánh quái - hộ tống + Thẻ Vàng Khóa*400 + Đá Cường Hóa*60 + 100 Danh Vọng Đơn*6 + Tư Chất Đơn-Cánh*1 + Ngộ Tính Đơn-Cánh*1 + Tiềm Năng Đơn-Cánh*2 + Thẻ 10 Vạn Bạc*6
7 Đá Sinh Lực Lv7 + Tăng 30% EXP đánh quái - hộ tống, Thẻ Vàng Khóa*500 + Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*5 + Đá Cường Hóa*70 + 100 Danh Vọng Đơn*7 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*5 + Tư Chất Đơn-Cưỡi*5 + Thẻ 10 Vạn Bạc*7
8 Đá Tấn Công Lv8 + Tăng 40% EXP đánh quái - hộ tống + Thẻ Vàng Khóa*600 + Đá Cường Hóa*80 +100 Danh Vọng Đơn*8 + Tiềm Năng Đơn-Cánh*5 + Ngộ Tính Đơn-Cánh*5 + Tư Chất Đơn-Cánh*5 + Thẻ 10 Vạn Bạc*8
9 Danh Hiệu "Bá Khí – Thiên Kim Bất Hoán" + Tăng 50% EXP đánh quái - hộ tống + Thẻ Vàng Khóa*700 + Đá Cường Hóa*90 + 100 Danh Vọng Đơn*9 + Tiềm Năng Đơn-Thị*5 + Tư Chất Đơn-Thị*5 + Ngộ Tính Đơn-Thị*5 + Thẻ 10 Vạn Bạc*9
10 Thẻ Thái Phượng Phi*1 + Tăng 60% EXP đánh quái - hộ tống, Thẻ Vàng Khóa*800 + Đá Cường Hóa*90 + Tiềm Năng Đơn-Binh*5 + Tư Chất Đơn-Binh*5 + Ngộ Tính Đơn-Binh*5 + 100 Danh Vọng Đơn*9 + Thẻ 10 Vạn Bạc*9

Quà VIP Tuần

  • Bên cạnh các phúc lợi VIP vĩnh viễn, hàng tuần vào ngày Thứ 2, thiếu hiệp đạt VIP sẽ nhận được thêm Quà VIP tuần, số gói quà được nhận tương ứng với số cấp VIP (VIP 10 sẽ được nhận 10 gói quà mỗi tuần).

Thanh Vân Chí

Thanh Vân Chí

Nếu là Tân Thủ thiếu hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Thanh Vân Chí!